Profesionální přístup s bohatými zkušenostmi

KDO JSME

Jsme firma sídlící v centru Holešova na náměstí Dr. E. Beneše 10/42. 

Firma byla založena v roce 2011 panem Ing. Radovanem Rerko.

Pohybujeme se v oblasti stavebnictví a poskytujeme služby jako:

TECHNICKÝ STAVEBNÍ DOZOR

Vykonává kontrolní a dozorovou činnost nad kvalitním, včasným a hospodárným prováděním prací a dodávek v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.

KOORDINÁTOR BOZP

Smyslem na staveništi je vzájemná koordinace všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklý výstavbou.

POLOŽKOVÉ ROZPOČTY

Jedná se o dokument, který vám poskytne přehled o tom, co bude na stavbě třeba provést, v jakém množství a za jakou cenu. Obsahuje ceny části architektura a statika.

MAJETKOVÉ EVIDENCE

Vybrané údaje vyjadřují obecně polohu, kde se majetek nachází, technické a ekonomické údaje o majetku a kdo je vlastníkem majetku.

100
Let v praxi
+ 0
Hotových projektů
+ 1000
Spokojených klientů

PARTNEŘI

S dlouholetou tradicí vystavenou na zkušenostech vyrábíme kvalitní plastové dílce.

Celý proces klade důraz na jednotlivé detaily a efektivní produkci tak, aby se na nás naši odběratelé mohli plně spolehnout.

 

 

Hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody včetně náhradního zásobování v případě přerušení dodávky z důvodu poruchy nebo opravy.

Dále zabezpečuje odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod včetně likvidace kalů.

 

 

KONTAKT

dorres@dorres.cz

+420 777 072 720

Nám. Dr. E. Beneše 10/42

769 01 Holešov

Česká republika

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

IČ: 29278147

DIČ: CZ29278147

Spisová značka: 70438 C

Datová schránka: 8ba2s6g

Copyright 2023 Dorres. Všechna práva vyhrazena

Přejít nahoru