777 072 720

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Dorres s.r.o., IČ 292 78 147, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 10/42, Holešov, PSČ 769 01, zapsána u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 70438 C (dále jako „správce“).

Zpracování osobních údajů správcem probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů -Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Dovoluji uvedené společnosti zaslat nám i jiný dotaz. Čímž dávám souhlas společnosti Dorres s.r.o., aby pro tento účel zpracovala a uchovala mé osobní údaje. Udělením tohoto souhlasu potvrzuji, že jsem s seznámil/a s informacemi týkajícími se tohoto souhlasu a udílím jej svobodně informovat.

Osobními údaji, které bude správce zpracovávat, jsou které vyplníte do kontaktního formuláře. Jedná se o Vaše jméno, email a telefon.

Právním základem zpracování osobních údajů je, že tyto údaje potřebujeme, abychom Vám mohli odpovědět na Vaši zprávu, dotaz, kterou nám tímto formulářem zasíláte.

Osobní údaje budou správcem zpracovány pouze po dobu, dokud nevyřešíme Vaší zprávu nebo dotaz a 30 dnů poté. V případě obchodních partnerů budeme zpracovávat osobní údaje po dobu poskytování naších služeb či plnění vzájemné smlouvy a poté po dobu 2 let.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požádat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požádat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, požádat o  výmaz a další práva stanovená v GDPR.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracováním osobních údajů nebo plnění povinnosti správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se ochrany Vaších osobních údajů, za účelem využití Vašeho práva nebo Vaší žádosti, můžete správce kontaktovat na emailu dorres@dorres.cz

KONTAKT

Nám. Dr. E. Beneše 10/42
769 01 Holešov
Česká republika

dorres@dorres.cz

777 072 720

© 2024 Dorres. Všechna práva vyhrazena.

Přejít nahoru